סטודנט כותב

מסלול לימודי יום לתואר ראשון באפקה 

לימודי יום – ארבע שנים, שני סמסטרים בשנה (מדעי המחשב ומדעי הנתונים – 3 שנים, 2 סמסטרים בשנה), כ־30 שעות לימוד בשבוע (בממוצע) בימים א'–ו'.

מקצועות הלימוד לתואר ראשון:


הנדסת תוכנה
הנדסת תעשייה וניהול
הנדסה רפואית 
הנדסת חשמל
הנדסה מכנית
מדעי המחשב
מדעי הנתונים