תנאי קבלה ורישום לתואר ראשון

תנאי קבלה ורישום לתואר ראשון

*בכל אפיקי הקבלה נדרשת תעודת בגרות מלאה ממשרד החינוך או תעודת בגרות שוות ערך מחו"ל (המאושרת ע"י משרד החינוך) כלהלן:

 •  קבלה על סמך פסיכומטרי: סף הקבלה המינימלי לשנת הלימודים תשע"ח בכל מחלקות הלימוד הינו ציון 600 בבחינה  הפסיכומטרית. תוצאות הבחינה הפסיכומטרית תקפות למשך עשר שנים ממועד הבחינה.
   יש להעביר את ציון הבחינה באופן מקוון דרך האתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה או להציג את ספח הציון המקורי.
 •  קבלה על סמך תעודת בגרות: אפקה מפעילה מסלול קבלה על סמך תעודת בגרות ללא צורך בהיבחנות בבחינה הפסיכומטרית. יוכלו להירשם מועמדים בעלי זכאות לתעודת בגרות מלאה, כאשר נדרשת בגרות במתמטיקה 4 יחידות בציון 85 ומעלה / 5 יחידות בציון 75 ומעלה. בנוסף יש להציג בגרות באנגלית 4 יחידות בציון 70 ומעלה.
 •  קבלה על סמך דיפלומת הנדסאי: דיפלומת הנדסאי מה"ט/ משרד החינוך בממוצע ציונים של 85 לפחות, במבחנים החיצוניים (לא כולל הגנה על פרויקט גמר).  יש להעביר דיפלומת הנדסאי וגיליון ציונים מקוריים.

  בנוסף, יש לעמוד בתנאי הקבלה במקצועות המתמטיקה והפיסיקה. תנאים אלו הינם הכרחיים לתחילת הלימודים. במידה ואין ברשותך ציון מתאים תידרש לעבור קורסי הכנה טרם פתיחת שנת הלימודים. למידע מפורט על קורסי ההכנה>>

  לכל המועמדים בעת ההרשמה לתואר ראשון .B.Sc יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • תעודת בגרות (צילום מאושר של התעודה ע"י בי"ס התיכון, או העתק מקורי של אישור משרד החינוך על ציוני הבגרות ועל זכאות לתעודת בגרות).
 • תעודת זהות/ רשיון נהיגה

לבעלי תעודת בגרות מחו"ל: יש להביא אישור ממשרד החינוך, המכיר בתעודת הבגרות כשוות ערך לתעודת בגרות ישראלית. את האישור הנ"ל ניתן להשיג בטלפון : 02-5601371, היחידה לאישורי השכלה תיכונית. 

ההרשמה ללימודי תואר ראשון מתקיימת במשרדי מחלקת ייעוץ לימודים שבמכללה. בעת ההרשמה יש להצטייד בתעודות מקוריות. שעות פעילות מחלקת ייעוץ לימודים:בנין הפיקוס - רחוב מבצע קדש 38, ת"א.
ימים א'-ה': 08:30-19:00 | יום ו': 08:30-12:30 
חייגו : או 1-800-37-37-10 (שלוחה 2)
פקס: 03-7688679
מייל להרשמה: mirsham@afeka.ac.il

דרכי הגעה למכללה>>