שאלות ותשובות

מהן אפשרויות הקבלה במוסדכם?

לכל המועמדים: תעודת בגרות מלאה ממשרד החינוך או תעודת בגרות שוות ערך מחו"ל (המאושרת ע"י משרד החינוך) כלהלן:

קבלה על סמך פסיכומטרי: סף הקבלה המינימלי לשנת הלימודים תשפ"א בכל מחלקות הלימוד הינו ציון 600 בבחינה הפסיכומטרית וכמותי מעל 115.

קבלה על סמך תעודת בגרות: יוכלו להירשם מועמדים בעלי זכאות לתעודת בגרות הכוללת 4/5 יחידות לימוד באנגלית ומתמטיקה בהתאם לציון הנדרש בכל אחד מהמקצועות. ללא צורך בהיבחנות בבחינה הפסיכומטרית.

קבלה על סמך דיפלומת הנדסאי: דיפלומת הנדסאי מה"ט/ משרד החינוך בממוצע ציונים של 85 לפחות, במבחנים החיצוניים (לא כולל הגנה על פרויקט גמר).

קבלה על סמך לימודים קודמים: תואר ראשון הנלמד במוסד אקדמי מוכר (בארץ או בחו"ל), בהתקיים התנאים הבאים:

1. היקף הלימודים הוא כ- 40 שעות סמסטריאליות לפחות.

2. ממוצע הציונים הוא 80 לפחות. 

למי מיועדים קורסי ההכנה?

מועמד ללימודים באפקה חייב לעמוד, בין השאר, בתנאי הרישום הבאים במקצועות מתמטיקה ופיסיקה:

מתמטיקה 5 יח"ל בציון 70 ומעלה / 4 יח"ל בציון 80 ומעלה.

פיסיקה 5 יח"ל בציון 60 ומעלה

במידה ואין ברשותך ציונים מתאים תידרש לעבור קורסי הכנה טרם פתיחת שנת הלימודים האקדמית. על הסטודנט המשתתף בקורסי הכנה לעבור בציון 70 את הקורס.

תנאים אלו הינם תנאים הכרחיים לתחילת הלימודים. אי עמידה בהם תמנע ממך להתחיל את לימודיך במכללה.

האם ניתן לשפר ציון הבגרות במתמטיקה באמצעות קורסי ההכנה?

קורס ההכנה במתמטיקה נועד למועמדים שעומדים בתנאי הקבלה על סמך פסיכומטרי או הנדסאי, אשר ציוני הבגרות שלהם אינם מספיקים לקבלה ללימודים.

למי מיועד קורס ההכנה בפיסיקה?

קורס ההכנה בפיסיקה נועד לכל המועדים ללימודי הנדסה אשר אין להם בגרות בפיזיקה ברמה של 5 יחידות בציון מעל 60.

מהי הדרישה ברמת האנגלית עפ"י הנחיות המל"ג?

 קבלת תואר בוגר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל מותנית בהוכחת ידע באנגלית ברמה אקדמית:

 • מועמדים ללימודים נדרשים טרם תחילת הלימודים האקדמיים, להגיע לרמה של לפחות 85 בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או ציון 85 במבחן אמיר"ם, או ציון של 185 במבחן אמי"ר, על מנת להתקבל לקורס אנגלית ברמה הבסיסית (מתחילים).
 •  סטודנט שסיים קורס אחד באפקה יוכל לעבור לסיווג רמת אנגלית גבוהה יותר מבלי להיבחן בבחינות החיצוניות, כאמור.
 • סטודנט רשאי בכל שלב בלימודיו להחליט להיבחן במבחנים החיצוניים כאמור לעיל, על מנת שתיקבע מחדש רמת האנגלית שלו לצורך סיווגו, לרבות לצורך מתן פטור.
 • פטור מלימודי אנגלית יינתן החל מציון 134 ומעלה בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי, או מציון 134 ומעלה במבחן אמיר"ם, או מציון של 234 במבחן אמי"ר או ע"י סיום רמת מתקדמים ב' באפקה. לא יינתן פטור מחובות האנגלית ללא עמידה בתנאים המפורטים לעיל.
 • כל הסטודנטים שהתחילו את לימודיהם ללא פטור מלימודי אנגלית, יידרשו להתחיל בלימודי האנגלית מהסמסטר הראשון ללימודיהם במוסד, למעט סטודנטים שסווגו לרמת מתקדמים א' או רמת מתקדמים ב', שיוכלו להתחיל את לימודירמת האנגלית במהלך כל שנת הלימודים הראשונה.
 • כל הסטודנטים יידרשו לסיים את חובות לימוד האנגלית, עד לרמת פטור, לא יאוחר מסוף השנה הקודמת לשנה האחרונה של לימודיהם (לדוגמא סוף שנה ב’ ללומדים לתואר תלת-שנתי וסוף שנה ג’ ללומדים לתואר ארבע-שנתי). סטודנט שלא עמד במועד זה יועבר לסטוס לא מן המנין ואף יכול להגיע למצב של מועמדות להרחקה.
 • במקרים חריגים ומנומקים ניתן יהיה לאשר לסטודנטים בודדים הארכת התקופה לסיום חובות האנגלית, ובלבד שהסטודנט עמד במלוא חובותיו כאמור באנגלית עד תום תקופת לימודיו. יש לפנות לדקאנט בבקשה.
 • הציון בבחינה הפסיכומטרית/מבחן אמיר"ם /אמי"ר

  שם  הרמה והקורס

  מס' שעות לימוד סמסטריאלי במכללת אפקה

  שכ"ל

  נמוך מ-85

  מכינה

  8 ש"ס

  1,750 ₪

  85-99

  בסיסי

  6 ש"ס

  2,340 ₪

  100-119

  מתקדמים א'

  4 ש"ס

  1,560 ₪

  120-133

  מתקדמים ב'

  4 ש"ס

  בפעם הראשונה - ללא תשלום. סטודנט שצריך ללמוד את הקורס בפעם השנייה - כמפורט בתקנון שכ"ל

  134 ומעלה

  פטור

  -

   

   

  רישום לקורסי אנגלית במכללה בסמסטרים א',ב' וקיץ, בהתאם לרמה שסווגת אליה באמצעות מערכת הרישום לקורסים.

  להלן קישור לאתר המרכז הארצי לבחינות עם מידע רלוונטי נוסף אודות מבחן אמי"ר: https://www.nite.org.il/other-tests/amir/


  האם קיימות אפשרויות קבלה למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה?

  קבלה מיוחדת מיועדות למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרשמיים. מועמדים אלה יבחנו על סמך פרמטרים נוספים מלבד נתוניהם היבשים, בוועדת חריגים לתואר ראשון. וועדות הקבלה מתקיימות לאורך תקופת ההרשמה המוקדמת וההרשמה הרגילה.

  פרטים אודות אפשרויות קבלה חריגות ניתן לפנות למחלקת ייעוץ לימודים:

  מחלקת ייעוץ לימודים | בנין הפיקוס - רחוב מבצע קדש 38, ת"א.
  ימים א'-ה': 09:00-19:00 | יום ו': 09:00-13:00 
  חייגו :  1-800-37-37-10 (שלוחה 1)
  מייל להרשמה: mirsham@afeka.ac.il

  ברצוני לשפר את ציוני הבגרות/הפסיכומטרי שלי, אך ייתכן כי עד אז אפספס את מועד הרישום, מה עליי לעשות?

  המועמדות תידון בהתאם לספי הקבלה כמו כן, הרשמתך תתאפשר בעת הצגת מסמכים תואמים את תנאי הקבלה.

  מועמד שלא הספיק לשפר את הנתונים יוכל לגשת למועד העוקב (אוקטובר).

  מה עלי לעשות על מנת להתחיל בהליך הרישום? 

  עלייך לתאם פגישת ייעוץ עם יועצת לימודים. בפגישה היועצת תסביר לך על מסלולי הלימודים, התמחויות, אפשרויות תעסוקה וכל דבר אחר שיעניין אותך, מעבר לזה היועצת תעבור איתך על נתוני קבלה שלך ותוכל לומר לך מה אתה צריך על מנת להתקבל.  

  *ההרשמה ללימודי תואר ראשון מתקיימת במשרדי מחלקת ייעוץ לימודים שבמכללה. בעת ההרשמה יש להצטייד בתעודות מקוריות + העתקים.

  כיצד ניתן לשלם עבור מקדמה או קורסי הכנה?

  ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי, פיקדון צבאי, צ'קים, מזומן.

  אילו מסמכים עליי להציג במסגרת תהליכי הרשמה?

  בבואך לפגישת ייעוץ עלייך להצטייד במסמכים המקוריים הבאים: תעודת זהות ותעודת בגרות,
  כמו כן, במסמכים רלוונטיים בהתאם להגשת המועמדות פסיכומטרי, הנדסאי (דיפלומה + וגיליון ציונים) או לימודים קודמים.

  האם ניתן להירשם ללימודים ללא מסמכים מקוריים?

  במסגרת הרשמתך תעודת הזהות הינה הכרחית להמשך טיפול בבקשתך, יחד עם זאת ניתן להציג העתקים שאינם מקוריים שיבדקו על ידי היועצת באישורה יהיה ניתן להירשם ולהשלים מסמכים עד כחודש מההרשמה ללימודים. אי עמידה בהגשת המסמכים המקוריים תמנע ממך להתחיל את לימודיך במכללה.

  למי שולחים מסמכים בנוגע להרשמה?

  מחלקת ייעוץ ורישום לימודים
  בנין הפיקוס - רחוב מבצע קדש 38, ת"א.

  איך מגיעים אלינו?

  הלימודים במכללת אפקה מתקיימים בשני מתחמים סמוכים:

  מתחם הפיקוס: רחוב מבצע קדש 38, תל אביב

  מתחם הקריה: רחוב בני אפרים 218, תל אביב

  תחבורה ציבורית:

  קווי דן: 22, 24, 33, 49, 89, 127, 220

  קווי אגד: 521, 570

  קווי מטרופולין: 47, 48

  רכבת: ירידה בתחנת האוניברסיטה

  רכב פרטי:

  GPS: (עיר) תל-אביב-יפו, (רחוב) מבצע קדש 38

  (או לסירוגין) (רחוב) בני אפרים 218

  האם קיימת התחשבות בקבלת מועמדים בעלי לקויות למידה?

  הכרה בלקויות למידה לא באה לידי ביטוי בספי הקבלה ובוועדות הקבלה, ניתן לברר את המשך הפרטים מול דקאנט הסטודנטים.

  האם אפשר להתקבל ללימודים במסגרת עתודה צבאית?

  אפקה משתפת פעולה עם העתודה הצבאית, תלמידים שהתקבלו למסלול העתודה, מגויסים לצה"ל ושרותם נדחה למשך לימודיהם לתואר ראשון, יכולים להתקבל בהתאם לתנאי הקבלה של המכללה.

  ניתן להירשם למכללה לאחר קבלת אישור רשמי מהעתודה.

  מהו שכר הלימוד?

  שכר הלימוד הינו שכר לימוד ציבורי.
  *בכפוף לקביעת המל"ג המופיע בתקנון שכ"ל לשנה"ל תשפ"ג.

  איזה מלגות ניתן לקבל על סמך ציונים?

  מכללה מעניקה מלגות לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים בלימודים ולבעלי נתוני קבלה גבוהים.

  על סמך בגרויות

  על סמך ציון פסיכומטרי

  על סמך ציון דיפלומת הנדסאי

  מידע אודות מלגות ניתן לקבל באופן מסודר במהלך פגישת ייעוץ.

  במידה ואחליט לבטל את הרשמתי, האם אהיה זכאי להחזר דמי הרישום?

  דמי הרשמה אינם מוחזרים.

  איך מגישים פטורים?

  מועמד המעוניין להגיש מסמכים לבדיקת פטורים על סמך לימודים קודמים, נדרש להציג במהלך פגישת הייעוץ סילבוסים וגיליון ציונים מקורי ולהסדיר את דמי הרישום. 
  בקשת הפטור מתבססת על פי רמת החפיפה בחומר הלימודי וכן לפי הציון. כמפורט בתקנון הלימודים. מסמכים אלה מועברים לבדיקת אצל הגורמים הרלוונטיים, תשובה תינתן עד כחודש בדואר אלקטרוני.

  מתי מתחילים הלימודים?

  מסלול לימודי בוקר ולימודי ערב נפתח באוקטובר.


  האם ניתן לשנות את מסלול (לימודי בוקר/לימודי ערב) הלימודים אליו נרשמתי?

  יש להגיש פניה מסודרת ליועצת הלימודים, בקשתך תיבחן על בסיס מקום פנוי.

  האם ניתן לשנות את התכנית אליה נרשמתי?

  יש להגיש פניה מסודרת ליועצת הלימודים, בקשתך תישקל על בסיס מקום פנוי.

  היכן ניתן למצוא הסבר על תשלומי שכר הלימוד?

  באתר המכללה הנחיות בעניין שכר הלימוד לתואר ראשון ותואר שני.

  מתי מתקיימים ימים פתוחים?

  ימים פתוחים מתקיימים מספר פעמים בשנה. בימים אלו ניתן להגיע למכללה ולהתרשם מחוויית הלימוד, לפגוש מרצים, סטודנטים ובוגרים, לסייר במכללה ולהיפגש עם יועצ/ת לימודים. בעקבות משבר הקורונה, הימים הפתוחים נערכו באון-ליין.

  האם קיימת נגישות לבעלי צרכים מיוחדים?

  מכללת אפקה פועלת ליצירת סביבה נגישה פיזית ואקדמית, המאפשרת לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים המתמודדים עם בעיות פיזיות, חושיות ומחלות שונות לתפקד בצורה עצמאית, בטוחה ומכובדת תוך מיצוי מלוא יכולותיהם.

  האם ניתן לגלות גמישות וללמוד פעם בשבוע?

  מערכת הלימודים מובנית ונפרסת על פני 30 שעות שבועיות בלימודי בוקר ו 15 שעות שבועיות במסלול ערב.

  הלימודים בבוקר הם 4-5 פעמים בשבוע, מסלול משולב 3-4 פעמים בשבוע בערב, כולל שישי.

  כמה שנים נלמד התואר?

  תואר ראשון בהנדסה במסגרת לימודי בוקר נלמד כ- 4 שנים.

  תואר ראשון בהנדסה במסגרת מסלול משולב (ערב) נלמד כ- 5 שנים.

  תואר ראשון במדעי המחשב נלמד 3-4 שנים.

  תואר שני נלמד כ-שנתיים.