העתודה האקדמית

עתודה אקדמית במכללת אפקה

מכללת אפקה מוכרת על ידי העתודה האקדמית של צה"ל.
במסגרת העתודה האקדמית מתאפשרים לימודים גבוהים ורכישת תואר ראשון .B.Sc לפני הגיוס לצה"ל.

על מנת להתמיין למסלול העתודה האקדמית עליך לעמוד בתנאי הקבלה של הוועדה לעתודה אקדמית.
הרשמה למסלול העתודה מתבצע תחילה באתר ""עולים על מדים" של צה"ל. 

מדי שנה מתחילים את לימודי ההנדסה לתואר ראשון באפקה עשרות עתודאים!