מבחן אמירם - סיווג רמת אנגלית

קבלת תואר בוגר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל מותנית בהוכחת ידע באנגלית ברמה אקדמית. 
הערכת הידע באנגלית מבוצעת אך ורק על סמך מבחנים חיצוניים (מבחן אמיר או מבחן אמירם, או על סמך פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית). סטודנט הלומד לתואר ראשון מחויב להגיע לרמת פטור באנגלית. 

 מבחני אמירם, הנחיות רישום, מועדים וסיווג לרמת אנגלית