מהי הנדסת תוכנה?

ריאיון עם גב' קרן כליף - יועצת אקדמית ומרצה בתכנית להנדסת תוכנה במכללת אפקה.
הנדסת תוכנה היא שילוב בין לימוד היסודות התיאורטיים של מדעי המחשב לבין הקניית ידע ומיומנות במתודולוגיות הנדסיות לפיתוח מערכות תוכנה, החל משלב הגדרת הדרישות דרך האפיון, התכנון, הפיתוח, מבחני הקבלה, ההטמעה, התחזוקה וההדרכה. כפי שפורסם ב-8.1.2011 בכלכליסט שציטט מחקרים מקיפים שנעשו בארץ ובעולם: "מהנדס תוכנה הוא המקצוע הטוב בעולם. מהנדסי תוכנה יכולים לתקוע סיכה בנקודה כלשהי במפה ולמצוא שם עבודה".