פרויקט גמר - חממה מבוקרת אקלים

הפרויקט מציג את הרעיון של חממה מבוקרת אקלים הנשלטת ע"י מערכת בקרה. הפרויקט מחולק לשני חלקים, הראשון הינו חלק תיאורטי שבו ניתן דגש רב לתכנון וחישוב של המערכות השונות לניהול אקלים בחממה: מערכת אוורור, צינון, חימום, הצללה, פאנלים סולאריים ומערכת בקרה. החלק השני של הפרויקט מציג מודל מוקטן בעל מידות הכולל את כל המערכות שתוכננו בחלק התיאורטי, כמו כן הדגם מציג את אופן הפעלת המערכות בתנאי אקלים שונים.