התמחות בחומרים

תחום החומרים הוא הבסיס לעבודתו של המהנדס המכני, ומשפיע על מכלול שיקולי קבלת ההחלטות ותהליכי העבודה בתכנון מוצר. לרשות המהנדסת או המהנדס עומדים מגוון רחב של חומרים, כמו מתכות, סגסוגות, חומרים מרוכבים, פולימרים, פלסטיקה ועודועליו לדעת להתאים אותם לדרישות תכנון שונות, כגון חוזק ומשקל, ולשיקולים כלכליים. כדי לייצר מוצרים איכותייםלשמור על רמה אופטימלית של ביצועים ולמנוע כשלים עתידיים, נדרשים מהנדסים מכניים להחזיק בידע מקיף ובהבנה מעמיקה בתחום החומרים,…

תחום החומרים הוא הבסיס לעבודתו של המהנדס המכני, ומשפיע על מכלול שיקולי קבלת ההחלטות ותהליכי העבודה בתכנון מוצר. לרשות המהנדסת או המהנדס עומדים מגוון רחב של חומרים, כמו מתכות, סגסוגות, חומרים מרוכבים, פולימרים, פלסטיקה ועודועליו לדעת להתאים אותם לדרישות תכנון שונות, כגון חוזק ומשקל, ולשיקולים כלכליים. כדי לייצר מוצרים איכותייםלשמור על רמה אופטימלית של ביצועים ולמנוע כשלים עתידיים, נדרשים מהנדסים מכניים להחזיק בידע מקיף ובהבנה מעמיקה בתחום החומרים, את הידע הזה אנחנו מעניקים בהתמחות זו במסגרת לימודי הנדסה מכנית.

יתרונות ההתמחות

 1. 1

  מכשיר סטודנטים לעסוק בתחומי מבנה החומר ותכונותיו ולפתח הבנה מעמיקה בתחום

 2. 2

  הלימודים מקנים כלים לפיתוח חומרים חדשים וטכנולוגיות ייצור חדשניות

 3. 3

  רכישת ידע בסוגי חומרים, במבנה החומר ובחירתו בהתאם לתהליכי התכנון והייצור

 4. 4

  לימודי חומרים: מורכבים, קראמיים, פולימרים, פלסטיק ומתכות

עתיד בוגרי ההתמחות