פרויקט גמר בתעשייה

פרויקט גמר בתעשיה 

אפקה מקדמת שיתופי פעולה עם התעשייה. כלקוח מהתעשייה תוכל לקדם את צרכי חברתך בפתרונות הנדרשים לה בתפעול, בהנדסה ופיתוח, ע"י ביצוע פרויקט על פי הזמנה כפרויקט גמר של סטודנט/ים בתחום הנדרש על ידך.

 • נוהל פרויקטים דומה לתעשייה
 • התאמת סטודנט לביצוע הפרויקט
 • ליווי צמוד של הצוות האקדמי, המנהלי והמעבדתי
 • מתן מלוא הזכויות בקניין הרוחני ושמירה על סודיות

פרויקט הגמר במכללת אפקה מהווה חלק מהדרישות האקדמיות לקבלת תואר מהנדס בתחומי החשמל והאלקטרוניקה, התוכנה, התעשיה וניהול, ההנדסה המכנית וההנדסה הרפואית.

שנה קלנדרית מלאה מוקדשת לטובת הפרויקט על מנת לאפשר לסטודנטים להתמודד באופן מעמיק ומקיף עם האתגר ולהצליח במשימת פרויקט הגמר, וזאת בשונה ממוסדות השכלה אחרים המקצים לפרויקט תקופה קצרה.

הפרויקטים מתבצעים באוריינטציה יישומית של בעלי עניין כולל "מהנדס מבצע" (הסטודנט), לקוח, מנחה וכיו"ב. היקף משוער של כל פרויקט שווה ערך לכ-200 שעות עבודה של מהנדס מתחיל אך במידת הצורך כמות השעות יכולה לגדול.

צוות מחלקת פרויקטים מלווה, מדריך ומעניק ייעוץ מקצועי לפרויקטים השונים. הצוות, שנבחר בקפידה מתוך חברי הסגל הבכיר של המכללה או מחוצה לה, מונה פרויקטורים, המרכזים ומנהלים את הפרויקטים בתחומים האקדמיים השונים הנלמדים במכללה, מנחים ובוחנים, מומחים בתחומם, בעלי נסיון הנדסי עשיר, מנהלת פרויקטי גמר לטיפול אדמיניסטרטיבי שוטף בדרישות המחלקה וראש מחלקה המנהל את פעילותה.

מגוון המשאבים שהמכללה מעמידה לרשות הסטודנטים כולל: מעבדות, צבדי"ם וערכות פיתוח, ספרות מקצועית. זאת לצד הכשרה ייעודית שהמכללה מעניקה לסטודנטים בקורס ליווי לבצוע פרויקט הנדסי, שמצייד אותם בידע מקיף על נושאים חשובים בתחום הפרויקטים ובכלים אשר ישמשו אותם במהלך הפרויקט, כגון: חשיבה מערכתית רחבה, מחזור חיים של פרויקט, ניתוח דרישות, וכו'. פרויקט הגמר בשילוב גיליון הציונים של הסטודנט משמשים "כרטיס הביקור" בפניותיהם אל מעסיקים פוטנציאלים.

מבחר הנושאים שמציעה המכללה לסטודנטים מגוון מאוד וכולל נושאים מהתעשייה ומחוצה לה. הסטודנטים מחויבים לפעול על פי נוהל פרויקטים מוגדר ובמהלך הפרויקט מגישים מספר תוצרים, כולל: מסמך הגדרת פרויקט, שני דו"חות ביניים הדומים בהרכבם למסמכי תכנון וספר פרויקט, המתעד ומסכם את עבודתם. בכל פרויקט מוגדר מראש תוצר סופי מוחשי אותו על הסטודנט לספק ואשר כולל דגם ו/או אבטיפוס ו/או סימולציה ו/או חבילת תוכנה ו/או מערך ניסוי המסופקים ללקוח עם הגשת הפרויקט.

כפלטפורמה אקדמית לפיתוח פתרונות עבור התעשייה מאפשרת מכללת אפקה לחברות וארגונים להציע נושאים לפרויקטי גמר ולמצות את מלוא הפוטנציאל ממימושם באופן יצירתי, מקצועי ואיכותי. בפרויקטים שמקורם בדרישה של התעשיה ניתנת ללקוח אפשרות לצוות לסטודנט איש מקצוע מהתעשיה אשר ישמש מנחה לפרויקט מטעם החברה.

כמו כן, מימון סמלי בלבד של התעשייה לפרויקטים שלהם מאפשר לארגונים:

 • בחירת סטודנט בעל רקע מתאים לביצוע הפרויקט אשר עומד בדרישות סף אקדמיות
 • הגמשת לוחות הזמנים של הפרויקט בהתאם לצרכיהם (ולא על פי לו"ז המוכתב מראש).
 • ליווי צמוד של צוות המחלקה המקצועי המטפל בכל היבטי ביצוע הפרויקט
 • קשר תדיר בין הארגון לסטודנט
 • ביצוע שלושה סקרי תיכון
 • שמירת סודיות ואי פרסום הפרויקט בהתאם לצורך
 • קבלת מלוא זכויות היוצרים תוך ויתור מלא על ה – IP מצד המכללה
 • הסכם פורמאלי קצר ופשוט לעיגון הנ"ל


פרויקט גמר בהזמנה מאפשר לארגונים עסקיים הן לקדם את צרכיהם ולפתח פתרונות ייעודיים, הנדרשים להם בתחומי התפעול, ההנדסה והפיתוח, והן לקחת חלק פעיל בהכשרת דור מהנדסי העתיד. באמצעות שיתוף הפעולה הייחודי שאפקה מציעה לתעשיה ניתן:

 • לפתור "בעיות מגירה שלישית" בצורה מהירה, יעילה וחסכונית
 • לעבוד עם מנחה מומחה בתחומו 
 • להיחשף לטכנולוגיות וכלים החדשניים ביותר
 • להשתמש במעבדות ומאגרי הידע של במכללה בהתאם לצורך
 • "לרענן" ידע תיאורטי 
 • לעבוד עם מהנדסים צעירים בתחילת דרכם המקצועית המהווים פוטנציאל לגיוס עתידי


בתמורה לכך הארגון תומך בסטודנט, מייעץ ומספק לו את האמצעים הנדרשים, משתתף בסקרי תיכון, ומסייע במניעת עיכובים כדי שהסטודנט יוכל לעמוד בלוחות זמנים ולסיים את הפרויקט בהצלחה ובזמן.