קורסי הכנה מתמטיקה ופיזיקה

קורסי הכנה במתמטיקה ופיזיקה

כדי להתקבל ללימודים באפקה נדרש לעמוד באחד מאפיקי הקבלה
*למעט באפיק קבלה על סמך בגרות
וכן להציג ציוני בגרות מינימליים במקצועות מתמטיקה ופיזיקה. אפקה מאפשרת למועמדים העומדים בתנאי הקבלה באחד מן האפיקים אך אינם עומדים בציון הבגרות הנדרש במתמטיקה או בפיזיקה להירשם לקורסי הכנה במקצועות אלה. על המועמדים לסיים את קורסי ההכנה בהצלחה עד פתיחת שנת הלימודים. לוח זמנים מפורט ובו תאריכים מדויקים ניתן להשיג אצל יועצות הלימודים.

קורס הכנה במתמטיקה

קורס הכנה מקוצר (130 שעות לימוד)
קורס הכנה ארוך (200 שעות לימוד)
לבעלי 4 יח"ל במתמטיקה בציון שבין 60 ל־ 79 
לבעלי 5 יח"ל במתמטיקה בציון שבין 60 ל־ 69 
לבעלי 3 יח"ל במתמטיקה 
לבעלי 4 יח"ל במתמטיקה בציון הנמוך מ־ 60 
לבעלי 5 יח"ל במתמטיקה בציון הנמוך מ־ 60 


קורס הכנה בפיזיקה 

מועמד שאין ברשותו בגרות בפיזיקה או מועמד בעל 5 יח"ל בפיזיקה בציון הנמוך מ־ 60, יצטרך לעבור קורס הכנה בפיזיקה (140 שעות לימוד)

ללימודים יתקבלו מועמדים שסיימו את קורסי ההכנה בציון 70 ומעלה.

קורסי ההכנה נפתחים לאורך כל השנה; מועדי פתיחתם מתפרסמים במדור ייעוץ ורישום ללימודים.

טלפון 1-800-37-37-10, מייל mirsham@afeka.ac.il

קורס הכנה קצר במתמטיקה >>

קורס הכנה ארוך במתמטיקה >>

קורס הכנה בפיזיקה >>