מהלך הלימודים

 • משך התוכנית לתואר שני בהנדסה רפואית הוא שנתיים (4 סמסטרים על פי המערכת המומלצת).
 • היקף התוכנית הוא 36 ‏נקודות זכות (נ"ז). מתוכן, 18 נ"ז במקצועות חובה, 3 נ"ז במקצועות חובה בהתמחות, 9 נ"ז במקצועות בחירה, ו- 6 נ"ז בגין עבודת הגמר. 
 • הימים והשעות בהם מתקיימים הקורסים בתשפ"ד:

  שנה א'
  סמסטר א'
  ימי ראשון בשעות 20:00-23:00
  ימי שני בשעות 19:00-22:00

  סמסטר ב'
  ימי שני בשעות 19:00-22:00
  ימי רביעי בשעות 16:00-20:00
  ימי רביעי בשעות 20:00-23:00

*מסלולי ההתמחויות לא יצוינו בתעודת התואר

תוכנית לימודים לשנה"ל תשפ"ד

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים. אין המכללה מחויבת לפתוח את כל ההתמחויות ואת כל הקורסים בכל שנה.