ספרייה

תוכנית הלימודים הייחודית, ללימודי תואר שני בהנדסת אנרגיה והספק, משלבת בין לימודי הנדסה מכנית להנדסת חשמל ומספקת לסטודנטיות ולסטודנטים מומחיות יסודית בתחום האנרגיה והחשמל. התוכנית גובשה בעקבות הדרישה הגוברת למהנדסים ייעודיים בתחום ולאור ההתפתחות המואצת של התחום בשנים האחרונות.

מבנה התוכנית

לשם קבלת התואר יש לצבור לפחות 36 נקודות זכות (נ"ז):

אפשר לבחור מבין שני מסלולים: 
מסלול ללא תזה: 30 נקודות בקורסים ו-6 נקודות בעבודת הגמר 
מסלול עם תזה: 24 נקודות בקורסים ו-12 נקודות בעבודת התזה 

הימים והשעות בהם מתקיימים לימודים בשנת הלימודים תשפ"ד:

שנה א
סמסטר א
ימי שני 16:00-19:00 
ימי רביעי 17:00-20:00

קורסי בחירה
ימי שני 19:00-20:00

קורס השלמות (למי שצריך)
ימי שלישי 17:00-21:00

סמסטר ב
ימי ראשון 17:00-20:00 
ימי רביעי 16:00-19:00

קורסי בחירה
ימי רביעי 1900-20:00

שנה ב
סמסטר א
ימי ראשון 17:00-20:00

קורסי בחירה
ימי שני 16:00-19:00
ימי שני 19:00-20:00
ימי שלישי 16:00-19:00
ימי רביעי 17:00-20:00

סמסטר ב
ימי ראשון 20:00-23:00

קורסי בחירה
ימי ראשון 17:00-20:00
ימי שני 16:00-19:00
ימי שני 19:00-22:00
ימי שלישי 16:00-19:00
ימי רביעי 19:00-20:00

ראשי התמחויות

ראש התמחות במערכות הספק חשמלי: ד"ר דוד ברלה דואר אלקטרוני: davidb@afeka.ac.il
ראש התמחות במערכות אנרגיה: ד"ר משה תשובה דואר אלקטרוני moshet@afeka.ac.il

מזכירות הנהלה אקדמית

טלפון: 03-7688691/744
פקס: 03-7688692
דוא"ל: academicheadsbox@afeka.ac.il
קבלת קהל ומענה טלפוני: ימים א', ג', ה' בשעות 8:00-16:00, ימים ב', ד' בשעות 8:00 -18:00
דוא"ל לשאלות בנוגע ללימודים במחלקה: mirsham@afeka.ac.il

תוכנית לימודים לשנה"ל תשפ"ד- מסלול עם תזה

תוכנית לימודים לשנה"ל תשפ"ד- מסלול ללא תזה

לתקצירי הקורסים לחץ כאן 

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים. אין המכללה מחויבת לפתוח את כל ההתמחויות ואת כל הקורסים בכל שנה.