חדש! 3 מסלולי התמחות


התואר השני בהנדסה וניהול - מציע שלושה מסלולי התמחות:

  • התמחות במערכת נתונים וניהול הידע
  • התמחות במערכות תשתית
  • התמחות במערכות עסקיות 

מערכת נתונים וניהול הידע -

 בשנים האחרונות ישנה מגמה הולכת וגוברת של תנועתיות מערכתית- בין אם תנועתיות של כוח אדם ובין אם תנועתיות טכנולוגית. לא פעם תוצר לוואי של מגמה זאת הוא איבוד ידע.

כפועל יוצא, גובר בארגונים הצורך בתכנון מקדים והיערכות לתנועתיות בכל הקשור לניהול ידע מכך שישרוד שינויים בכוח אדם או במערכות טכנולוגיות מבלי להיאבד.
ההתמחות מטרתה להקנות כלים לתכנון נכון של תהליכי נתונים בארגון, של שימור נתונים ושימור ידע וזאת תוך שימוש בכלים הנדסיים מתאימים, בתחזיות, ניתוח ופיזור נכון של ידע ועוד

בין הקורסים הנלמדים בהתמחות: הנדסת גורמי אנוש ויישומי פסיכולוגיה בתעשייה, מערכות מידע ארגוני בעולם ההיברידי, ניהול תפעול השירות , קורס דירקטורים ומנהלים (תעודה ממשלתית מטעם משרד האוצר. בשיתוף חברת BDO)


 לצפייה בתוכנית הלימודים של הנדסה וניהול בהתמחות מערכת נתונים וניהול הידע

 

מערכות עסקיות –

התמחות ייחודית המתמקדת בתכנון תוכניות עסקיות פיננסיות, ניהול המוצר ותכנון יזמות פנים ארגוניות. הסטודנטים בהתמחות יקבלו כלים ניהוליים להובלת תהליכי חדשנות, יזמות וניהול עסקי של פעילות הנדסית. כלים אלו יקנו להם תמונה רחבה הן מבחינה הנדסית והן מבחינה עסקית ובכך יאפשרו להם להשתלב בתפקידי ניהול של מערכי פיתוח והנדסה בארגונים, חברות ותאגידים.

בין הקורסים הנלמדים בהתמחות: תכנון עסקי ופיננסי, מערכות מידע ארגוניות בעולם ההיברידי, ניהול המוצר, ניהול תהליכים עסקיים והטמעת מערכות וחדשנות בפיתוח שירותים ומוצרים.

 לצפייה בתוכנית הלימודים של הנדסה וניהול בהתמחות מערכות עסקיות

 

מערכות תשתית –

התמחות המעניקה כלים לתכנון והקמת מערכי תשתית שונים שקריטיים לתפקוד של כל סביבה אנושית כמו תשתיות תחבורה, תשתיות מים וביוב ותשתיות אנרגיה. סטודנטים בהתמחות יזכו לכלים לתכנון, קידום ופיתוח של תשתיות אלו, תוך הבנה של מקומן כמערכות עירוניות, ארציות וגלובליות המשפיעות על הפעילות הסובבות אותן.

בין הקורסים הנלמדים בהתמחות: הנדסה ותכנון מערכות תחבורה, הנדסה, תכנון וניהול של מערכות מים וביוב, מערכות מידע מרחביות, סמינר בהנדסה וניהול מערכות תשתית וקבלת החלטות וניהול סיכונים.

 לצפייה בתוכנית הלימודים של הנדסה וניהול בהתמחות בתשתיות