• מערכות נתונים וניהול ידע
  תנועתיות במערכות גורמת לעיתים לאובדן ידע; ההתמחות מתמקדת בהקניית כלים לתכנון נכון של תהליכי נתונים בארגון לצורכי שימור נתונים ושימור ידע, באמצעות שימוש בכלים הנדסיים וכלי AI מתאימים, בתחזיות, בניתוח ופיזור נכון של ידע ועוד. הסטודנטים והסטודנטיות בהתמחות יוכשרו לנהל ולפתח מערכות מידע ובקרה של פרויקטים הנדסיים מרובי ממשקים, להבין את דרישות המשתמש.ת ולתכנן פתרונות הנדסיים המותאמים למגבלות העסקיות והארגוניות. מוסמכות ומוסמכי התואר בהתמחות זו יוכלו לקדם מהלכים עסקיים בעזרת ידע הנדסי ולזהות הזדמנויות לפיתוח תהליכים ומערכות חדשניות, באמצעות שילוב יכולות ומערכות AI.
 • קורסים הנלמדים במסגרת ההתמחות: הנדסת גורמי אנוש ויישומי פסיכולוגיה בתעשייה; מערכות מידע ארגוני בעולם ההיברידי; חדשנות בפיתוח שירות ומוצרים; תחקור אנליטי למיצוי פוטנציאל ארגוני.
 • מערכות עסקיות
  התמחות ייחודית זו מתמקדת בפיתוח מודלים וכלים הנדרשים לתכנון ולניהול מערכות ותהליכים עסקיים מורכבים בארגונים, לרבות תכנון תוכניות עסקיות פיננסיות, ניהול המוצר ותכנון יוזמות פנים-ארגוניות, ותוך כדי התחשבות במגבלות הסביבה העסקית, הטכנולוגית והארגונית. ההתמחות מפתחת את הידע ההנדסי והניהולי המתקדם בקשר למערכות העסקיות, מאפשרת אנליזה מעמיקה של התהליכים העסקיים ומסייעת בפיתוח ובשדרוג המערכות הקיימות. הסטודנטים והסטודנטיות בהתמחות ירכשו מיומנויות בניתוח הנתונים העסקיים, בניהול תהליכים, בשימוש בתהליכים חכמים ובאוטומציה, בתכנון ארגוני ושדרוג מערכות ובפיתוח אסטרטגיות עסקיות מתקדמות. מוסמכות ומוסמכי התואר בהתמחות זו יצוידו בידע מעמיק ובכלים הנדרשים כדי לנתח ולתכנן מערכות עסקיות מתקדמות ומתוחכמות, יכירו את השפה העסקית והטכנולוגית ויוכלו לתווך בתקשורת בין הצוותים הטכניים למנהלי העסק בארגון.
 • קורסים הנלמדים במסגרת ההתמחות: תכנון עסקי ופיננסי; מערכות מידע ארגוניות בעולם ההיברידי; ניהול המוצר; קורס דירקטורים ומנהלים; ניהול מערכות ופרויקטים.
 • מערכות תשתית
  התמחות זו היא התמחות ייחודית למכללת אפקה; היא מתמקדת בקשר שבין מהנדסים למנהלות בתחומי התשתית והניהול. ההתמחות מעניקה כלים לתכנון והקמה של מערכי תשתית שונים אשר חיוניים לתפקודה של כל סביבה אנושית, כמו תשתיות תחבורה, אנרגיה, מים וביוב. בלימודים נעשה שימוש בטכנולוגיה ובמערכות בינה מלאכותית שיפשרו לשפר את תהליכי הניתוח, ההבנה והתכנון של מערכות התשתית.
  הסטודנטים והסטודנטיות בהתמחות יקבלו כלים לתכנון, לקידום ולפיתוח של תשתיות אלו, מתוך הבנה של מקומן כמערכות עירוניות, ארציות וגלובליות המשפיעות על הפעילויות הסובבות אותן. הם ירכשו מיומנויות וידע בתחומים כמו תכנון תשתיות טכנולוגיות, ניהול פרויקטי תשתית, בטיחות תשתית, ניהול תחזוקה ותפעול והתמודדות עם אתגרים טכנולוגיים בתחום התשתיות.
  מוסמכות ומוסמכי התואר בהתמחות זו יצוידו בידע מתקדם ובכלים הנדרשים לניהול ולפיתוח מערכות תשתית בצורה מקצועית ויעילה במגבלות ארגוניות ותקציביות בשלבי תכנון התשתיות, ניהול המערכות והפרויקטים, ניהול התחזוקה והתפעול.
 • קורסים הנלמדים במסגרת ההתמחות: הנדסה ותכנון מערכות תחבורה; הנדסה, תכנון וניהול של מערכות מים וביוב; מערכות מידע מרחביות; סמינר בהנדסה וניהול מערכות תשתית; קורס קבלת החלטות וניהול סיכונים.

 

*תעודת המוסמך כוללת את סיום התואר בלבד ללא ציון מסלול ההתמחות