קורסי אנגלית

קורס אנגלית טרום בסיסית

מטרת קורס טרום בסיס היא לחזק את רמת האנגלית של הסטודנטים, בכדי להביא אותם לרמת מתחילים. הקורס מתמקד בקריאת טקסטים ממוקדת להשארת אוצר המילים של הסטודנטים. הקורס מפתח את ארבעת המיומנויות של השפה: קריאה, כתיבה, שמיעה ודיבור, ומעלה את הביטחון של הסטודנטים בהתמודדות עם השפה ברמה אקדמית. קורס זה מלמד את הבסיס על מנת לגשר על כל פער שהסטודנטים גוררים מבית ספר התיכון, כדי להכינם לרמת האנגלית הנלמדת באקדמיה.

The aim of the Pre-basic (‘Trom Basis’) level is to strengthen the students’ level of English, in order to bring them to beginner’s level. The course focuses on reading texts with the aim of enriching student’s vocabulary skills. The course develops the four English language skills: Reading, Writing, Listening and Speaking and increases students’ confidence in dealing with the language on an academic level. This course teaches the basics to bridge any gap that students carry from high school, in order to be prepared for the English level taught in academia.

קורס אנגלית בסיסית

מטרות הקורס כוללות תרגול וחיזוק 4 המיומנויות של השפה האנגלית: קריאה, כתיבה, שמיעה ודיבור. הפעילויות מכוונות לחומר אקדמי ומקצועי בתחומי הנדסה שונים הנלמדים באפקה. הסטודנטים מרחיבים את אוצר המילים, לומדים אסטרטגיות להבנת הנקרא, ומשפרים את מיומנויות הכתיבה שלהם. הסטודנטים גם מתרגלים את מיומנויות השמיעה והדיבור באמצעות מצגות בעל-פה.

The aims of this course include practicing and strengthening the 4 language skills: Reading, Writing, Listening and Speaking. Activities are geared to academic and professional material in the various fields of engineering taught at the college. Students increase their vocabulary, learn efficient reading comprehension strategies and improve their writing skills. Students also practice their listening and speaking skills via oral presentations.

קורס אנגלית מתקדמים א'

קורס מתקדמים א׳ מתמקד בהבנת הנקרא באנגלית. המטרות העיקריות הן פיתוח אסטרטגיות קריאה ולשיפור מיומנויות הכתיבה בשפה, כמו גם העשרת אוצר המילים באנגלית. כישורי שפה (דקדוק) יילמדו כאשר הם רלוונטיים לשיפור הקריאה והכתיבה באנגלית. חומרי לימוד כוללים מאמרים טכניים ומקצועיים מקוריים ועכשוים שרלוונטיים לתלמידי הנדסה במחלקות השונות במכללה. מטרות נוספות כוללות שיפור מיומנויות שמיעה ודיבור. כל סטודנט יסקור מחקר / מאמר אקדמי בנושא בתחום ההנדסי ויציג את הממצאים בפני הכיתה העמצעות מצגת.

English Advanced 1 is an intermediate level course in English Reading Comprehension. The main aims are to develop reading strategies and to improve writing skills in the language, as well as enrich English vocabulary. Language skills (grammar) will be taught/reviewed, when relevant, to better reading and writing in English. Study materials include original and up-to-date technical and professional articles which are relevant to engineering students in the various departments of the college. Additional aims include enhancing listening and speaking skills. Each student will review an academic study/article on a subject in the field of engineering and present the findings to the class in the format of a power point presentation.

קורס אנגלית מתקדמים ב'

קורס מתקדמים ב׳ מכשיר סטודנטים לשליטה גבוהה בכישורי קריאה וכתיבה, כמו גם מיומנויות הכנת והצגת פרוייקט מחקר. מטרת הקורס היא לסייע לסטודנטים לנווט בספרות האקדמית הרלוונטית ע״י הכרת מבני מאמרים אקדמיים, תמצותם ומיזוגם. העשרת אוצר המילים הרלוונטי ללימודי ההנדסה תוגבר ע״י קריאת מאמרים מקצועיים, מקוריים ועכשוויים, ומבנים לשוניים יילמדו כאמצעי לשיפור קריאה וכתיבה אקדמית. הקורס מעניק לסטודנטים כלים מעשיים בהכנת פרוייקט הגמר במכללה, כמו גם כישורים רבים הנחוצים בתעשייה. הסטודנטים ישפרו את מיומנויות התקשורת שלהם באמצעות דיונים בשיעור, ויכינו פרוייקט מחקר בנושא בעל עניין אישי או מקצועי שיוצג עם סיום הקורס באמצעות פוסטר אקדמי.

Advanced 2 trains students in various advanced reading, writing and presenting skills and strategies, with the aim of helping them to better navigate academic literature; summarize and synthesize research articles. General, quasi-technical and technical English vocabulary will be enriched by reading original, up-to-date professional articles which are relevant to students’ studies. Language skills (grammar) will be taught/reviewed, when relevant, as a means to improving both reading and writing. Students will be better prepared for their Final Projects, as well as to be able to compete in academic and industry marketplaces. Students will improve their communication skills by practicing their spoken English in class and enhance their presentation skills by creating professional—looking poster projects on topics of general and professional interest in various fields of engineering.