לימודי אנגלית במכללה מתקיימים במסלול מרוכז ונפרד מתוכנית הלימודים המחלקתית.

כל סטודנט לתואר ראשון מחויב להגיע לרמת פטור באנגלית. הערכת הידע באנגלית נעשית אך ורק על סמך מבחנים חיצוניים (אמי"ר או אמיר"ם,* או על סמך פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית).

הסיווג לרמת אנגלית במהלך התואר הראשון נקבע בהתאם לדרישות המועצה להשכלה גבוהה.

חלוקה לרמות על פי ציון הבחינה:

הציון בבחינה הפסיכומטרית/מבחן אמיר"ם/אמי"ר

 

שם הרמה והקורס

מס' שעות לימוד סמסטריאלי במכללת אפקה

85-99

בסיסי (מתחילים)

6 ש"ס

100-119

מתקדמים א

4 ש"ס

120-133

מתקדמים ב

4 ש"ס

134 ומעלה

פטור

-

כל סטודנטית וסטודנט רשאים, בכל שלב במהלך הלימודים, להיבחן במבחנים החיצוניים שפורטו כאן כדי לנסות להשיג סיווג משופר של רמת האנגלית, או פטור.

  • סטודנטים שמסווגים כמתחילים (רמת אנגלית בסיסית) צריכים להירשם ללימודי אנגלית בסיסית מהסמסטר הראשון ללימודים.
  • סטודנטים שמסווגים כמתקדמים (רמת אנגלית מתקדמים א'/בינוני או מתקדמים ב'/מתקדמים) צריכים להירשם ללימודי אנגלית במהלך השנה הראשונה ללימודים.
  • כל הסטודנטים נדרשים להשלים את חובת האנגלית ולהשיג פטור עד תום השנה השלישית בתוכנית לימודים של ארבע שנים, ועד תום השנה הרביעית בתוכנית לימודים של חמש שנים.
  • במקרים חריגים ובודדים ועל סמך בקשה מנומקת היטב, אפשר לקבל אישור להארכת התקופה להשלמת חובת האנגלית, ובתנאי שהסטודנט ימלא את כלל חובותיו באנגלית עד תום תקופת לימודיו. לצורך קבלת אישור יש לפנות לדקאנט.
  • שימו לב: הציון בבחינת אמי"ר/אמיר"ם תקף לחמש שנים; הציון בחלק האנגלית בפסיכומטרי תקף לעשר שנים.

* המרכז הארצי לבחינות והערכה מקיים בחינות אמיר"ם במכללה כמה פעמים בשנה. לפרטים על תוכן ומבנה הבחינות ולהרשמה לבחינות אמי"ר, פנו למרכז ארצי לבחינות והערכה בטלפון 02-6759555. http://www.nite.org.il