מתווה אפקה לחינוך ל-STEM

מתווה אפקה לחינוך ל-STEM

בשנים האחרונות אפקה מממשת שינוי בתהליך החינוך של הסטודנטים להנדסה במכללה. היעד שביסוד תהליך זה הוא הכשרת בוגרים בעלי הידע, הערכים והמיומנויות הנדרשים כיום בתעשייה.

במימוש השינוי צברנו תובנות רבות, מהן כאלה העשויות לסייע לכל שינוי בתהליך חינוך – ולבטח חינוך ל-STEM – גם במערכות חינוך נוספות – מהכיתה הבודדת, דרך הרשות העירונית ועד לרמה הלאומית.

"מתווה אפקה" הוא הצעה לתכנון ומימוש שינוי בתהליך החינוך ל-STEM על פני הרצף החינוכי בגישה ייחודית המבוססת על עקרונות התכנון ההנדסי – גישה שמשמשת מהנדסים בתכנון מוצרים, ויכולה לשמש גם לתכנון ולביצוע שינוי ברמה הניהולית. נוכח מחסור המהנדסים בתעשיית ההיי-טק הישראלית סברנו כי נכון לשתף מניסיוננו כדי ליצור שיתוף פעולה בין כל צירי הרצף החינוכי ולהוביל לשינוי גם ברמה הלאומית.


Some description
Some description
Some description