מעורבות חברתית

מעורבות חברתית

מעורבות חברתית במכללת אפקה 

אפקה מאמינה כי אחד מתפקידיה הראשיים הינו תפקיד חברתי. האמנה החברתית של אפקה מושתתת על האמונה כי מוסד אקדמי הינו חוליה אמצעית בשרשרת: בית ספר, מוסד אקדמי ותעשייה. כחוליה אמצעית, למוסד אקדמי היכולת והצורך לסייע לבתי הספר לשפר את היכולות המדעיות-טכנולוגיות של התלמידים שלהם על מנת שיגיעו לאקדמיה בשלים ומוכנים יותר ונכונים ללמוד תחומים מדעיים. התחומים המדעיים סובלים מירידה מתמשכת בביקוש של התלמידים בשנים האחרונות ובמקביל חלה עליה מתמשכת של הביקוש לבוגרים בתחום מהתעשייה, הגישור על פער זה הוא צורך לאומי.


היחידה למעורבות חברתית שמה לה למטרה לקדם מעורבות חברתית של סטודנטים בקהילה, תוך דגש על תרומה בתחומי החינוך, ובפרט החינוך המדעי, בקרב ילדים ובני נוער, מהפריפריה החברתית והגאוגרפית, זאת תוך הענקת מלגות משמעותיות לסטודנטים. השתתפות בפרויקט של מעורבות חברתית מקנה לסטודנטים סיוע כלכלי במימון הוצאות הלימודים וצמצום הצורך בעבודה במקביל, תוך מיצובם כסוכני שינוי ומודל לחיקוי בקרב קהל היעד בו הם פועלים.