שכר לימוד

מדור שכר לימוד

- שכר הלימוד השנתי במכללת אפקה מורכב משכר לימוד יסודי, תשלומים נלווים ואחרים.
- שכר הלימוד בשנת הלימודים תשפ"ב זהה לשכר לימוד אוניברסיטאי.
- שכר הלימוד השנתי לסטודנט ייקבע על פי היקף לימודיו בנקודות זכות בכל שנת לימוד. 
למידע נוסף בדבר הנחיות שכר הלימוד ותקנוני שכר הלימוד לתואר ראשון ותואר שני ניתן לקרוא בעמוד מטה>>


סמנכ"לית כספים ומשאבי אנוש - רו"ח שושי זונבנד-תמרי 

לפניות בנושאי שכר לימוד יש לפנות:

יפעת ורטהיים
דואר אלקטרוני : ifatw@afeka.ac.il, טלפון במכללה: 03-7688616

בתיה לוי
דואר אלקטרוני : batia@afeka.ac.il, טלפון במכללה: 03-7688654

שעות הפעילות

ימים א'-ה' 8:30-13:00 קבלת קהל

חדר ב' 16 במתחם הקריה

מענה טלפוני בשעות שאין קבלת קהל

בטלפון 03-7688654

תקנוני שכר לימוד משנים קודמות, תואר ראשון >>

תקנוני שכר לימוד משנים קודמות, תואר שני >>