שכר לימוד

מדור שכר לימוד

- שכר הלימוד השנתי במכללת אפקה מורכב משכר לימוד יסודי, תשלומים נלווים ואחרים.
- שכר לימוד ציבורי*.
*בכפוף לקביעת המל"ג המופיע בתקנון שכ"ל.
- שכר הלימוד השנתי לסטודנט ייקבע על פי היקף לימודיו בנקודות זכות בכל שנת לימוד. 

למידע נוסף בדבר הנחיות שכר הלימוד ותקנוני שכר הלימוד לתואר ראשון ותואר שני ניתן לקרוא בעמוד מטה>>

 

לפניות בנושאי שכר לימוד יש לפנות:

בתיה לוי
דואר אלקטרוני : batia@afeka.ac.il, טלפון במכללה: 03-7688654

יפעת ורטהיים

דואר אלקטרוני : ifatw@afeka.ac.il, טלפון במכללה: 03-7688616

 

שעות הפעילות

ימים א'-ה' 8:30-13:00 קבלת קהל

חדר ב' 16 במתחם הקריה

 

תקנוני שכר לימוד משנים קודמות, תואר ראשון >>

תקנוני שכר לימוד משנים קודמות, תואר שני >>