שכר לימוד

מדור שכר לימוד

  • שכר הלימוד השנתי במכללת אפקה מורכב משכר לימוד יסודי, תשלומים נלווים ואחרים.
  • שכר לימוד ציבורי (אוניברסיטאי)*
  • שכר הלימוד השנתי לסטודנט ייקבע על פי היקף לימודיו בנקודות זכות בכל שנת לימוד.

*בכפוף לקביעת המל"ג המופיע בתקנון שכ"ל.

לפניות בנושאי שכר לימוד יש לפנות:

בתיה לוי
דואר אלקטרוני : batia@afeka.ac.il, טלפון במכללה: 03-7688654

יפעת ורטהיים

דואר אלקטרוני : ifatw@afeka.ac.il, טלפון במכללה: 03-7688616

שעות הפעילות: ימים א'-ה' 8:30-13:00 קבלת קהל
מיקום: חדר ב' 16 במתחם הקריה
תקנון שכר לימוד תשפ"ג - תואר ראשון

תקנון שכר לימוד תשפ"ג -תואר שני 

הנחיות שכר לימוד תשפ"ג - תואר ראשון  

הנחיות שכר לימוד תשפ"ג - תואר שני 

טופס הוראה לחיוב חשבון


טופס הוראת קבע באשראי


מידע על מלגת הטבת לוחם 

תקנוני שכר לימוד משנים קודמות, תואר ראשון >>

תקנוני שכר לימוד משנים קודמות, תואר שני >>