סיוע למשרתים במילואים

סיוע למשרתים במילואים

משרד הדקאנט מסייע לסטודנטים היוצאים לשירות מילואים להשלים את חומר הלימוד שהחסירו ולחזור ולהשתלב בלימודים.  הסיוע מתבצע גם לפני היציאה למילואים (כגון: הגשת ולת"מ ועוד) וגם לאחר חזרתו משירות המילואים הפעיל.

הזכאות להטבות היא בהתאם למספר ימי שירות המילואים ששרתו בפועל.

רכזת המילואים היא מיכל לנדאו.

ההטבות ניתנות בתחומים הבאים:

  • מועדים מיוחדים (מומלץ לקרוא את הנוהל)
  • פטורים מבחני אמצע (מומלץ לקרוא את הנוהל)
  • שעורי עזר להשלמת חומר הלימוד
  • נתינת כרטיס צילום להשלמת חומר הלימוד
  • השאלת ספרים בתנאים משופרים
  • פטור משכ"ל נוסף ועוד
  • סטודנטים אשר תקופת השירות שלהם במילואים נופלת על תקופת הרישום לקורסים, יכולים לפנות למינהל הסטודנטים לשם ביצוע רישום מוקדם.

מומלץ לקרוא את הנהלים הבאים למידע נוסף ומפורט יותר:

נוהל בחינות ותרגילים לסטודנטים – תואר ראשון

נוהל בחינות ותרגילים לסטודנטים – תואר שני

נוהל זכויות סטודנטים המשרתים בשירות מילואים

הגשת ולת"ם >>