מעבדות אנרגיה

מעבדת אנרגיה

מעבדת האנרגיה מבוססת על מתקנים המשלבים מגוון מערכות לתהליכי הפקת אנרגיה, המרת אנרגיה, הולכת אנרגיה וניצולה. היא מיועדת לסטודנטים להנדסת אנרגיה (תואר שני) ותשמש להתנסותם בחקר תהליכים אלה, תכנונם, יישומם וייעולם.

המרת אנרגיה

מעבדת המרת אנרגיה כוללת עמדות התנסות במערכות להמרת אנרגיות חשמליות )שנאים( וחשמליות למכניות וההיפך )מחוללים ומנועים(. ההתנסות במעבדה, מטרתה להשלים ולהעמיק הידע המעשי לזה התאורטי. בנוסף, המעבדה מאפשרת להתנסות במערכות מדידה, שליטה ובקרה על מערכות ומכונות חשמליות סטטיות ומסתובבות לרבות התנסות בבקר בר תכנות.