אפקה SmartUp

מהי תכנית המצטיינים SmartUp?

SmartUp, תכנית המצטיינים של מכללת אפקה, הינה תכנית אקדמית תלת שנתית, אליה נבחרים הסטודנטים המצטיינים ביותר במכללה החל מסוף השנה הראשונה ללימודיהם. מטרות תכנית ייחודית זו הן הנעה למצוינות אישית וקבוצתית, עידוד סקרנות, טיפוח יצירתיות ויזמות, פיתוח חשיבה מערכתית, יצירת מעורבות בקהילה וחשיפה לתעשייה. כל זאת בהקפדה על מצוינות אקדמית.

הסטודנטים המתקבלים לתכנית SmartUp מבצעים באופן פעיל פרויקט הנדסי רב תחומי המשלב מעורבות קהילתית משמעותית. הם נחשפים לתפקידי המחקר והפיתוח בתעשיות השונות בדגש על עדכניות טכנולוגית ולוקחים חלק בכנסים אקדמיים בתחומי ההנדסה המגוונים. בנוסף, זוכים הסטודנטים לקורסים ייעודיים לקידום הכשרתם המקצועית, התרבותית והערכית.

כל סטודנט בתכנית תורם לקהילת אפקה והינו זכאי למלגת לימוד ולמגוון הטבות כגון: רישום לקורסים בתואר שני ולקורסים עודפים בתואר ראשון ללא תשלום, השתתפות בכנסים באפקה ומחוצה לה, אפשרות ללמוד באפקה תואר ראשון נוסף, ללמוד באפקה תואר שני ועוד.

SmartUp הינה תכנית מצטיינים תחרותית, הנפתחת להתמודדות על קבלה מחודשת מדי שנה. התכנית מרכזת אליה את חוד החנית של הסטודנטים במכללת אפקה המציגים כישורים בולטים, יצירתיות ונכונות להובלה טכנולוגית וחברתית. הסטודנטים המתקבלים לתוכנית מהווים קבוצת עילית המשמשת דוגמא ליתר הסטודנטים באפקה כמודל להישגיות ומצוינות אקדמית.

אפקה SmartUp

העשרה אקדמית, הנדסית, יישומית ורב תחומית במטרה לחשוף את הסטודנטים לתרבות הערכית הנהוגה בעולם התעשייה והמחקר המתקדמים, במטרה להביא ליכולת מקצועית ומקצוענית גבוהה של מהנדסי העתיד, בהתייחסות לקשר שבין הקהילה לתחום ההנדסה.

  • פרויקט הנדסי רב תחומי מוכוון מעורבות קהילתית
  • פעילות יזמית מתקדמת
  • חשיפה לאנשי מפתח ותפקידי פיתוח באקדמיה ובתעשייה הטכנולוגית המתקדמת בישראל
  • מלגות והטבות