למה אפקה SMART UP

למה אפקה SMART UP?

העשרה והרחבה אקדמית, הנדסית, יישומית ורב תחומית במטרה לחשוף את הסטודנטים לתרבות וערכים הנהוגים בעולם התעשייה המתקדמת והמחקר המתקדם, לשם השגת יכולת מקצועית ומקצוענית גבוהה של מהנדסי העתיד, תוך התייחסות לקשר שבין עולם ההנדסה לקהילה.

  • מחקר רב תחומי מוכוון מעורבות קהילתית
  • פעילות מחקרית עדכנית
  • חשיפה לאנשי מפתח ותפקידי פיתוח באקדמיה ובתעשייה הטכנולוגית המתקדמת בישראל
  • מלגות והטבות (כמפורט בנוהל)