SmartUp - תכנית המצטיינים

SmartUp - תכנית המצטיינים
ד"ר אפרת פרל

דבר ראש התכנית
ד"ר אפרת פרל

 

תכנית Smart-Up, תכנית המצוינים של מכללת אפקה, שמה לעצמה למטרה להוות מקפצה משמעותית לסטודנטים מצוינים המציגים יכולות אקדמיות מרשימות בשילוב עם יכולות אשר לא ניתנות למדידה באופן אקדמי, מתוך שאיפה להכשיר אותם בצורה ממוקדת יותר לתפקידי מפתח הן בתעשייה והן במרכזי המחקר והפיתוח המובילים בעולם ההייטק. 

זוהי תכנית אקדמית אשר באה להעניק לסטודנטים בעלי יכולות אקדמיות גבוהות כלים ייחודיים שיאפשרו להם להביא לידי ביטוי את היכולות ההנדסיות שבהם, במסגרת תומכת המעודדת אותם ליצירתיות, מעורבות חברתית רחבה ולימוד עצמי תוך הקפדה על מצוינות אקדמית. כמו כן, ניתנת לסטודנטים הזדמנות ללמד אחרת, מחוץ לקופסה, למצוא פתרונות הנדסיים יצירתיים ובמקביל ליישם אותם בעצמם.

התוכנית זוכה לתמיכה וליווי מלא של הגורמים הרלוונטיים במכללה ובכללם ליווי פדגוגי, מנהלתי ואקדמי

 

מבט מקרוב

סיור סטודנטים בחברת טבע סיור התוכנית בחברת טבע