SMART UP - תכנית המצטיינים

SMART UP - תכנית המצטיינים
ד"ר שרון גת

דבר ראש התכנית
ד"ר שרון גת

אפקה SMART UP הינה תכנית מצטיינים אשר מטרתה להעניק לסטודנט מצטיין כלים ייחודיים שיאפשרו לו הביא לידי ביטוי את הפוטנציאל שבו, במסגרת תומכת המעודדת אותו ליצירתיות ויצרנות תוך הקפדה על מצויינות אקדמית. 

מטרת התכנית להוות מקפצה משמעותית לסטודנטים המצטיינים המציגים יכולות אקדמיות גבוהות מתוך שאיפה להכשיר אותם בצורה ממוקדת יותר לתפקידי מפתח הן בתעשיית ההייטק והן במחקר ופיתוח. התכנית זוכה לתמיכה וליווי מלא של הגורמים הרבלנטיים במכללה ובכללם ליווי פדגוגי.

מהי תכנית המצטיינים SMART UP?

תכנית המצטיינים SMART UP הינה תכנית המצטיינים של מכללת אפקה. התכנית הינה תלת שנתית, אליה נבחרים הסטודנטים המצטיינים ביותר במכללה החל מהשנה השנייה ללימודיהם. מטרת תוכנית ייחודית זו היא טיפוח המצוינות האישית והקבוצתית, עידוד סקרנות, יצירתיות ויזמות תוך הקפדה על מצוינות אקדמית, חשיבה מערכתית ומעורבות בתעשייה ובקהילה.

הסטודנטים המתקבלים ל- SMART UP יבצעו באופן פעיל מחקר רב תחומי המשלב מעורבות קהילתית וכן ישולבו במחקרים אקדמיים פעילים. כמו כן, הסטודנטים יחשפו לתפקידי המחקר והפיתוח בתעשיות השונות תוך שמירה על עדכניות טכנולוגיות על ידי השתתפות בכנסים בתחומי ההנדסה השונים. במסגרת הפעילות בתוכנית, זוכים הסטודנטים לקורסים ייעודיים לקידום הכשרתם המקצועית, התרבותית והערכית הנהוגה בעולם התעשייה המתקדמת.

הסטודנטים בתכנית יתרמו לקהילת אפקה ויהיו זכאים למלגות ומגוון הטבות כגון רישום לקורסים בתואר שני וקורסים עודפים לתואר ראשון ללא תשלום, השתתפות בכנסים באפקה ומחוצה לה, אפשרות לתואר כפול, אפשרות ללימודי תואר שני ועוד. מידי שנה יבחר על ידי ועדה סטודנט בולט בתרומתו ובהישגיו שישלח להשתלמות אקדמית ו/או מחקרית באוניברסיטה מובילה בחו"ל.

SMART UP הינה תכנית מצטיינים תחרותית, הנפתחת להתמודדות על קבלה מחודשת מדי שנה. התכנית מרכזת אליה את חוד החנית של הסטודנטים במכללת אפקה אשר בנוסף עונים לקריטריוני התאמה, הכוללים כישורים בולטים, יצירתיות ונכונות להובלה טכנולוגית וחברתית. הסטודנטים המתקבלים לתוכנית יהוו קבוצת עילית שתשמש דוגמא ליתר הסטודנטים באפקה כמודל להישגיות ומצוינות אקדמית.

ראש תוכנית המצטיינים SMART UP  - תכנית המצטיינים של מכללת אפקה

ד"ר שרון גת
דואר אלקטרוני sharong@afeka.ac.il
טלפון: 03-7688703

מלווה פדגוגי

פרופ' חנן יניב
דואר אלקטרוני hanany@afeka.ac.il

עוזרת ראש התוכנית

גב' איילת עטיה, פניה באפקה נט: כללי> פתיחת פניה> אפקה מצטיינים 

נוהל תוכנית המצטיינים