SmartUp - תכנית המצטיינים

SmartUp - תכנית המצטיינים
ד"ר שרון גת

דבר ראש התכנית
ד"ר שרון גת

תכנית המצטיינים של אפקה- SmartUp, הינה תכנית אשר מטרתה להעניק לסטודנט מצטיין כלים ייחודיים שיאפשרו לו להביא לידי ביטוי את הפוטנציאל שבו, במסגרת תומכת המעודדת אותו ליצירתיות ויצרנות תוך הקפדה על מצויינות אקדמית. 

מטרת התכנית להוות מקפצה משמעותית לסטודנטים המצטיינים המציגים יכולות אקדמיות גבוהות מתוך שאיפה להכשיר אותם בצורה ממוקדת יותר לתפקידי מפתח הן בתעשיית ההייטק והן במחקר ופיתוח. התכנית זוכה לתמיכה וליווי מלא של הגורמים הרבלנטיים במכללה ובכללם ליווי פדגוגי.

מבט מקרוב

תכנית המנטורים תכנית המנטורים