יושבת עם בן הזוג לארוחת צהריים בפיקוס?
קובע עם אחותך להרצאה במרכז היזמות והחדשנות?
בדקו אם אתם זכאים למלגת עידוד קרובי משפחה:

המלגה מיועדת לסטודנטים בעלי קרבה משפחתית מדרגה ראשונה הלומדים בו-זמנית באפקה.

 • יש צורך במינימום נ"ז לשנה הנוכחית לפי הפירוט הבא:
  תואר ראשון-
  לימודי בוקר: לפחות 30 נ"ז
  לימודי ערב: לפחות 24 נ"ז
  תואר שני-  
  לפחות 15 נ"ז
 • ללומדים במכינה "בדרך להנדסה" - המלגה מותנית בסיום המכינה ורישום לתואר באפקה בסיום המכינה.
 • על מנת לוודא שהנכם עומדים בתנאים, יש לקרוא את תקנון מלגת עידוד קרובי משפחה לפני ההגשה. 
 • הגשת המועמדות למגלה נסגרה
 • קבלת התשובה תינתן שלושה שבועות ממועד סגירת מועד ההגשה האחרון