מלגת ממדים ללימודים החדשה מעניקה 100% מימון לתואר אקדמי כהוקרה ללוחמות ולוחמים משוחררים ובני אוכלוסיות ייחודיות שאושרו כזכאים ע"י צה"ל.

  • המלגה משולמת באופן מדורג לאורך תקופת התואר כשבשנה האחרונה תשולם המלגה במלואה ובסה"כ 100% (עד 400% סה"כ).
  • מי שעדיין סטודנטית/סטודנט (שהחלו לימודיהם לפני תשפ"ד) באפשרותם להגיש ולבדוק זכאותם לקבלת השלמה ל - 100% באופן מדורג.
  • סטודנטיות וסטודנטים להנדסה זכאים לקבל מלגה  ל -4 שנות לימודים.המימון לפי שכר לימוד של המל"ג (אוניברסיטאי).
  • מלגת ממדים ללימודים אינה דורשת התנדבות והיא משולמת לסטודנטיות ולסטודנטים לתואר ראשון ושני.

סטודנטים וסטודנטיות מאפקה המעוניינים במידע נוסף מוזמנים לאתר המלגה