מלגות סיוע

הסדרי מימון לשכר לימוד בתשלומים, ללא ריבית וללא הצמדה, באמצעות קרן שכ"ל 03-9635856 או www.sachal.co.il/mta.