סטודנטים במסגרת מעורבות חברתית יבקרו בכיתות יחד עם רובוט אנושי

במהלך הסדנה, התלמידים יכירו את היסטוריית התפתחות הרובוטים וצורות התקשורת איתם. המשתתפים יקיימו דו-שיח והפעלות עם הרובוט ויקבלו הסבר על טכנולוגיות עיבוד הקול והתמונה המשמשות אותנו בחיי היומיום ומאפשרות את האינטראקציה עמו.