בהנחיית: פרופ' חנן יניב, ד"ר אפרת פרל, מר עמרי חורי

HydroWise

בהנחיית: פרופ' חנן יניב, ד"ר אפרת פרל, מר עמרי חורי

HydroWise- פוסטר גרסה נגישה בטקסט

מערכת הידרו-אלקטרית על ידי אגירה

פרויקט גמר במסגרת תוכנית המצויינים Smart up

מערכת שעושה שימוש בניצול כוח הנפילה של המים מגובה לצורך סיבוב טורבינה אשר תפיק אנרגיה חשמלית.
זרם המים ניתן לשליטה על ידי שסתום חשמלי שמחובר למקור המים וזה מופעל על ידי בקר.
האבטיפוס מדגים את ייצור החשמל על ידי הדלקת נורות לד- בהתאם לזרימת המים המווסתת על ידי השסתום.

האבטיפוס מאפשר אגירת מים במקום גבוה המתרחשת בשעות הלילה.
בשעות היום, "מופלים" המים מטה לטובת ייצור חשמל.
הצוות מסביר כי ייצור חשמל זול יותר בשעות הלילה ועל כן ביצוע האגירה מתבצע בשעה זאת.
יצירת החשמל מחדש בשעות היום על ידי תנועת המים הינה אפקטיבית ומוזילה עלויות צריכה.

חברי הצוות:

  • עידן גורפינקל, הנדסת תעשייה וניהול
  • לי-רון יואל, הנדסה רפואיתנטע ראש, הנדסה רפואית
  • עמית רווח, הנדסה מכנית
  • מרים סידורוב, מדעי המחשב

פוסטר Hydrowise גרסה נגישה- לחץ כאן