vr smartup

בהנחיית: פרופ' חנן יניב, ד"ר אפרת פרל, ד"ר ויקטור טאובקין

אנרגיה מתחדשת במציאות אחרת

vr smartup

בהנחיית: פרופ' חנן יניב, ד"ר אפרת פרל, ד"ר ויקטור טאובקין

vr smartup

אנרגיה מתחדשת במציאות אחרת

פרויקט גמר במסגרת תוכנית המצויינים Smart up

יצירה של ממשק מציאות מדומה בעזרת תוכנת הUnity  הידגים את השימוש במודלים של אנרגיה מתחדשת.
מערכת וירטואלית אינטראקטיבית המדמה כפר אקולוגי בו יופיעו המודלים שנבנו במציאות ע"י שאר הצוותים.
הלומד יוכל לטייל בכפר באופן וירטואלי ולשלוט על פונקציונאליות המודלים השונים במציאות.

הסטודנטים בנו מערכת הדמיה מלאכותית המשלבת בין כל האבטיפוסים בפרויקט.
מתוך כוונה להשתמש בתוצרי הפרויקט ככלי חינוכי לילדים, נוצרה  הדמיה של כלל הפרויקטים.
האבטיפוס תוכנן לקחת הילד או הילדה למסע וירטואלי בין התחנות השונות בכפר: המערכת הסולארית, מערכות המים והרוח.
על ידי כניסה לעולם המציאות הרבודה יוכל היה להתנסות באופן אינטרקטיבי ביצירת אנרגיה מאיתני הטבע תוך למידה על הנדסה ועל צורות חיים שונות.

חברי הצוות

  • טל אבגי, הנדסה רפואית
  • איתי בן שמואל, מדעי המחשב
  • אופק מורדו, הנדסת תעשייה וניהול