בריונות ברשת

עומר סננס ורון שמעיה

הנדסת תוכנה

בהנחיית: אלון תקוע

Keepie- מעקב אחר בריונות ברשת

בריונות ברשת

עומר סננס ורון שמעיה

הנדסת תוכנה

בהנחיית: אלון תקוע

הפעלה

מסלול הלימודים: הנדסת תוכנה

מטרת/מהות הפרויקט

על פי מחקרים, אחד מכל עשרה בני נוער חווה בריונות ברשת, ואחד מכל חמישה בני נוער חווה בריונות באפליקציות המסרים. כיום, ילדים ובני נוער נחשפים למקרים חריגים ברשת העלולים להתפתח לאלימות פיזית, מילולית ומינית, אירועים אלו בעלי השלכות חמורות עבורם ועבור סביבתם. למרבה הצער, לא עומדת שום טכנולוגיה המסוגלת לאתר ולסווג מקרים שעלולים לגרום לנזקים בלתי הפיכים. קיים פער בין הגורמים הרלוונטיים וההורים, אשר לא מצליחים לעצור את המקרים בזמן כאשר הנזק כבר נגרם.

כיצד נולד הרעיון

במהלך שנה ב' נתקלנו במקרה הנורא שקרה במלונית הקורונה, הורשע אדם באונס צעירה שהוגדרה בנוער בסיכון, ששיחתם החלה באפליקציית מסרים. לאחר מקרה זה, התחילה בינינו שיחה של כאב אמיתי בה נולד הרצון לעסוק בנושא זה בפרויקט הגמר, הבנו שאם הגורם הרלוונטי היה יכול לקבל עדכון שקיימת סכנה אולי המקרה היה מקבל טיפול בזמן אמת, מאחר והיום הורים\גורמים אחרים לא יודעים מה מתרחש בעולם המדיה של הנערים, בחרנו לגשר באופן יעיל בין הצדדים.

מדוע בחרתם בפרויקט הזה

בחרנו בפרויקט זה כיוון שהרגשנו כאב וזעם עבור המקרים שחווים נערים ובני נוער, שעלולים למצוא את עצמם בסיטואציות שהם לא אמורים להיות בהם. אנחנו מאמינים שיש לנו את הכלים לממש טכנולוגית את הפרויקט.

איזה מענה הוא נותן ולאיזה אוכלוסייה?

הפרויקט נותן מענה ישיר להורים וגורמי אכיפה רלוונטיים אשר אחראים באופן ישיר ו/או עקיף על ילדים ו/או בני נוער. ההורים וגורמי האכיפה יכולים בעצם לקבל את היכולת להיות מעודכנים במקרים קיצוניים אותם עלולים לחוות הילדים ובני נוער.

 

עומר סננס     
  עומר סננס                                       רון שמעיה