שם הסטודנטית: מירי קפלן

הנדסת תעשייה וניהול

בהנחיית: רונית סגל

מערכת ניהול עסקי לרשת בתי קולנוע

שם הסטודנטית: מירי קפלן

הנדסת תעשייה וניהול

בהנחיית: רונית סגל

תחום: מערכות מידע

כיצד נולד הרעיון: 

"במסגרת עבודתי בחברת גלובוס מקס זיהיתי צורך בארגון ברמה האסטרטגית: הפקת מידע משמעותי לקבלת החלטות עסקיות על סמך נתוני הפעילות העסקית של החברה וברמה הטקטית: שיקוף כלל הפעילות העסקית בדיווח תקופתי משתנה. הפתרון שראיתי לנכון להציע לארגון הוא הקמת מערכת לריכוז המידע לצורך ניהול עסקי (DW/BI) כך שייחודיות הפתרון הוא בהתאמת המערכת לצרכי הארגון מבחינה עסקית, ארגונית וטכנולוגית"

מטרות הפרויקט הן:
• שיפור מערך הדיווח התקופתי של הפעילות העסקית בחברה לדרג הניהולי.
• יצירת מודלים מוכוונים לקבלת החלטות המבוססים על נתונים עדכניים של החברה.
• השגת יתרון תחרותי על פני המתחרים ע"י הבנת הפעילות העסקית וזמן תגובה מהיר יותר בהתאם למתרחש בחברה ובשוק המקומי.
• זיהוי התנהגות צרכנית של לקוחות החברה והתאמת מוצרים ומבצעים בהתאם למגמות ודפוסי התנהגות הצרכנים: