Name זיהוי שריפות בשלב מוקדם עי עיבוד תמונה תרמית

אור אמסלם

הנדסת חשמל

בהנחיית: ד"ר אייל כץ

זיהוי שריפות בשלב מוקדם ע"י עיבוד תמונה תרמית

Name זיהוי שריפות בשלב מוקדם עי עיבוד תמונה תרמית

אור אמסלם

הנדסת חשמל

בהנחיית: ד"ר אייל כץ

מה מטרת הפרויקט?
מטרת הפרויקט לגלות שריפות בשלב מוקדם של בעירה, בשטח רחב ככל הניתן, על מנת להשיג קיצור משמעותי של זמן התגובה מתחילת הדליקה ועד הגעת כוחות כיבוי לאזור.

כיצד נולד הרעיון?
בעבר שירתי כאיש משרד הביטחון, ניגשתי למנחה הפרויקט וחשבנו על כיוון לפרויקט ייחודי ומאתגר. באותו הזמן היינו בעיצומו של "טרור העפיפונים" ומשרד הביטחון התמודד עם בעיה לה עדיין לא נמצא פתרון טכנולוגי – איך מזהים את איום עפיפונים/בלונים בשטח רחב ומונעים דליקות בעוטף עזה והדרום. מיד הבנו שיש פה אתגר הנדסי מעניין לו נוכל לתת פתרון באמצעות היתוך בין ידע הנדסי רחב לניסיון מבצעי. 

מדוע בחרת בפרויקט הזה?
לאחר לא מעט התייעצויות, בין השאר עם אנשי פיקוד דרום, הצלחנו למקד את הבעיה – זיהוי, לפני שהדליקה הופכת למשמעותית. האמנו שאנו יכולים לפתור אותה או לפחות להביא כיוון נוסף לפתרון ובכך לתרום למורל של אנשי הדרום.

בנוסף, בהכשרתי אני מפעיל כטב"מ מבצעי בחיל האוויר, יש לי שעות פענוח רבות בסנסור תרמי. הבנה של יכולות הסנסור תרמה לא מעט לאפיון הבעיה והפתרון.

 
האם יש סיפור אישי שלך או של קרוב אליך שקשור לפרויקט ?
מפעילי כטב"מ מופנים בתדירות גבוהה לאירועים מסוג זה ומשקיעים רבות בפענוח משגרי הבלונים או בחיפוש השריפות. מערכת תומכת למפעיל, שתזהה שאכן מדובר בשריפה, יכולה לתרום רבות לבעיה המבצעית.

איזה מענה הוא נותן ולאיזה אוכלוסייה?
הפרויקט נבנה מתוך דאגה לתושבי הדרום. לסכנת החיים, הנזק ברכוש והפרנסה כאשר שדות נשרפים.
את מערכת העזר הנ"ל ניתן להתקין על כל כלי אווירי – מבלון, לווין, כטמ"מ, מטוס מאויש ועוד, והמערכת יודעת לבצע את פענוח השריפה בצורה אוטומטית ומהירה מהמפעיל.

בצורה כזו ניתן לסרוק יותר שטח, לזהות את השריפה בצורה אמינה, אין פקטור לעייפות מפעיל ובעקבות זה זמן הטיפול יקטן משמעותית.

סרטון הפרויקט >>

 

אור אמסלם