figure 2: emg electrodes position

שרית מלייב

הנדסה רפואית

בהנחיית: פרופ' ענת רטנובסקי

זיהוי דיבור בעזרת מדידות חשמליות משרירי הפנים

figure 2: emg electrodes position

שרית מלייב

הנדסה רפואית

בהנחיית: פרופ' ענת רטנובסקי

figure 2: emg electrodes position

מסלול הלימודים: הנדסה רפואית

מטרת/מהות פרויקט הגמר

פיתוח שיטה לזיהוי דיבור שקט מתוך מדידות חשמליות משרירי הפנים. מדידות אלו יוכלו לסייע בפיתוח מכשיר המבצע זיהוי דיבור אוטומטי. המכשיר יעזור לחולים עם פגיעות במיתרי הקול המתקשים לתקשר עם סביבתם או עובדים בסביבה רועשת, למשל כבאי אש או חיילים בשדה הקרב.

תאר את פרויקט הגמר

האלגוריתם מסווג מילה המוזנת כמדידה חשמלית, מתוך מאגר מילים.

מדוע בחרת בפרויקט הגמר הזה?

במסגרת תכנית המצטיינים הייתי עוזרת מחקר של ד"ר ענת רטנובסקי והמשכתי עם המחקר לפרויקט גמר.

איזה מענה הפרויקט נותן ולאיזה אוכלוסייה?

זיהוי דיבור אוטומטי מתבסס על אותות של קול. אנשים הסובלים מפגיעות במיתרי הקול לא יכולים להשתמש בטכנולוגיות אלו. בנוסף, במקומות רועשים הזיהוי האוטומטי מתקשה לזהות את הדיבור ועל כן, זיהוי דיבור שקט יכול לסייע במקרים אלו.