הדר כחלון, שירה איליצקי

הנדסה רפואית

בהנחיית: ד"ר יאיר צימר

המרת שפת הסימנים לדיבור קולי

הדר כחלון, שירה איליצקי

הנדסה רפואית

בהנחיית: ד"ר יאיר צימר

הרעיון לפרויקט נולד מתוך רצון לסייע לאנשים עם מוגבלות לקיים שגרת חיים נוחה וקלה יותר, ומתוך תקווה לשפר את התקשורת חירשים וסובלים מלקות שמיעתית ובין אנשים שומעים. הפרויקט עוסק בהמרת שפת הסימנים הישראלית לדיבור קולי. מטרתו להנגיש את שפת הסימנים למי שאינם דוברים את השפה, ולאפשר לחירשים ולסובלים מלקות שמיעתית לתקשר עם הסביבה השומעת. במסגרת הפרויקט פותח אלגוריתם עיבוד תמונה המפריד בין סימנים שונים שצולמו בווידאו ומשמיע צליל בהתאם לסימן המזוהה.