figure 1: printed hydrogel

עומר עמרים

הנדסה רפואית

בהנחיית: אביב מורן

אפיון הידרוג'ל היברידי הנוצר בתהליך הרכבה עצמית ומורכב מפפטיד המשולב עם ג'לטין לאחר הדפסה תלת מימדית

figure 1: printed hydrogel

עומר עמרים

הנדסה רפואית

בהנחיית: אביב מורן

figure 1: printed hydrogel

מסלול הלימודים: הנדסה רפואית

מטרת/מהות פרויקט הגמר

מטרת הפרויקט היא ליצור ולאפיין הידרוג'ל היברידי חדש המורכב מג'לטין ו- FmocFF, אשר ניתן להדפיס אותו במדפסת תלת-ממד ובכך להשתמש בו בהמשך כדיו-ביולוגי. מספר הידרוג'לים הוכנו במטרה למצוא את היחס האופטימלי של ג'לטין/FmocFF ואת ריכוז ההידרוג'ל המאפשר יצירת פיגומי תלת-מימד ברזולוציה גבוהה. לאחר מכן, נבחנו המאפיינים הפיזיקליים שלהם, כולל קינטיקת ההרכבה העצמית, מורפולוגיה, אפיון מכני ותכונות ספיחה לפני ואחרי ההדפסה.

תאר את הפרויקט

מספר הידרוג'לים הוכנו במטרה למצוא את היחס האופטימלי של ג'לטין/FmocFF ואת ריכוז ההידרוג'ל המאפשר יצירת פיגומי תלת-מימד ברזולוציה גבוהה

מדוע בחרת בפרויקט הזה?

פרויקט בעל הזדמנות חד פעמית לעבוד על פיתוח חדשני וליישם שיטות מחקר הנדסיות מגוונות, וכן לצבור ידע נרחב ומגוון.

איזה מענה הפרויקט נותן ולאיזה אוכלוסייה?

פרוייקט זה הינו השלב הראשון במחקר הדפסת תלת-מימד של הידרוג'לים מבוססי פפטיד המתרכבים עצמית. הראינו כיצד אנו יכולים לשלוט ולכוון את תכונות ההידרוג'לים הללו לפי היחס והריכוז של שני רכיבים. אנו מאמינים כי הידרוג'לים אלה הם בעלי פוטנציאל רב בהדפסת פיגומים בהתאמה אישית שיוכל לתפקד כתחליף עצם, על מנת לטפל במומים ופגמים בעצם.