רשות המחקר

רשות המחקר

המחקר באפקה

במכללת אפקה מתקיים מחקר בנושאים רבים ומגוונים. קיום המחקר באפקה מאפשר לחברי הסגל לעסוק בנושאים שבחזית המדע והטכנולוגיה, מפתח את קשרי התעשייה, ומחזק את מכללת אפקה להנדסה גבוהה כמוסד הוראה ומחקר מצויין.
פרופ' גדעון לנגהולץ

ראש רשות המחקר
פרופ' גדעון לנגהולץ

34
חוקרים
15
פרויקטי מחקר פעילים
מבט מקרוב
מרכזי מחקר, פיתוח וליווי מדעי לתעשייה

מרכזי מחקר, פיתוח וליווי מדעי לתעשייה הוקמו ביוזמת המכללה על מנת לקדם ולמנף פעילות אנשי סגל מובילים בתחומם ובעלי ניסיון מעשי בשירות התעשייה. השילוב של ההון האנושי, תשתית מעבדתית וסביבה עיסקית תומכת ומאורגנת הובילו להקמת מרכזי ידע בתחומים הבאים: