WORLD ELECTRIC VEHICLE JOURNALS

פורסם בכתב העת World Electric Vehicle Journal. המאמר הוא פרי מחקר משותף עם ד"ר יוזף ברוז'ק ופרופסור פאבל נמצ'ק מאוניברסיטת ליברץ.

 

תעשיית הרכב עוברת מהפכה המונעת על-ידי מגמות עולמיות והתפתחויות טכנולוגיות לצד ביקוש גובר לשירותי ניידות ומשלוח עירוניים. תעשייה זו נאלצת להתמודד מול אתגרים שונים כגון עומסי תנועה גוברים, מספר מוגבל של מקומות חנייה ועלייה בזיהום הסביבתי. המחקר במאמר מציע שיטה לתכנון קונספטואלי של רכבי משלוח לוגיסטי עירוניים חדשניים המתמודדים עם אתגרים אלו באמצעות קונספט רכב צר מסלול עם חתימת כביש של קטנוע ויכולת מטען של רכב קטן בעל ארבעה גלגלים. הרכב מיועד לטווחי נסיעה עירוניים קצרים וארוכים ונועד למסירה סופית של החבילה לידי הלקוח – last mile solution. המחקר במאמר מציג מתודולוגיה מקיפה למיטוב הפרמטרים של הרכב בהתבסס על סך העלויות השנתיות של משלוחים וצריכת האנרגיה הממוצעת לקילומטר בתרחישי משלוח עירוני ובינעירוני. תוצאות המחקר מצביעות על כך שהתכנון הקונספטואלי של הרכב צר המסלול מפגין פוטנציאל גבוה להפחתת עלויות כספיות, ממתן השפעות סביבתית שלילית, ומשפר את הניידות העירונית בהשוואה לכלי רכב סטנדרטיים.

 

לקריאת המאמר