מכללת אפקה הגדירה לה למטרה לקדם את עתיד ההון האנושי ההנדסי ברמה הלאומית. לשם כך החלטנו להתמקם בעמדת הובלה, ויזמנו כנס שנתי שמטרתו ליצור שיח משותף בין קובעי מדיניות ומקבלי החלטות במשק הישראלי ממערכת החינוך, מערכת ההשכלה הגבוהה, התעשייה, משרדי הממשלה, צה"ל וארגונים ועמותות רלוונטיים.

כנס אפקה לפיתוח הון אנושי לאומי בהנדסה התקיים מדי שנה במשך שבע שנים רצופות; הכנס התמקד בכל שנה בנושאי־על, כגון שילובם של חינוך להנדסה ופתרון בעיות כאבן יסוד במערכת החינוך; מוכנות האקדמיה; חינוך מהנדסים באקדמיה לנוכח האתגרים הגלובליים של המאה העשרים ואחת, ועוד.

מתוך הכנס המסורתי נולדה בשנת 2023 ועידת Skills &Tech בשיתוף פעולה עם העיתון The Marker. הוועידה עוסקת בפער שבין הכישורים הנדרשים בשוק התעסוקה הטכנולוגי המשתנה לבין הכישורים הנרכשים בהכשרות במערכת החינוך ובאקדמיה; היא משמשת במה לדיון אסטרטגי בסוגיות הקשורות לעתיד שוק התעסוקה ולכישורים הנדרשים במקצועות טכנולוגיים, ובפרט בחשיבתו של החינוך המדעי־טכנולוגי לאורך הרצף החינוכי כולו ובהקניית המיומנויות הנדרשות לשוק התעסוקה.

ועידת סקילס אנד טק צילום : מוטי מילרוד