מרכזי מחקר, פיתוח וליווי מדעי לתעשייה

מרכזי מחקר, פיתוח וליווי מדעי לתעשייה

מרכזי המחקר פיתוח וליווי מדעי לתעשייה הוקמו ביוזמת המכללה להשגת שלש מטרות אסטרטגיות לטובת הסגל האקדמי ואיכות ההוראה תוך חיזוק הקשר אקדמיה-תעשייה :

1.     קידום ופיתוח מחקר יישומי

2.     סיוע לתעשייה תוך ביצוע פרויקטי פיתוח, בדיקות היתכנות וליווי מדעי.

3.     עדכון הדדי של האקדמיה והתעשייה תוך העברת יידע לתעשייה ועריכת מפגשים וכנסים מקצועיים.

השילוב של הון אנושי המבוסס על אנשי סגל מובילים בתחומם ובעלי ניסיון מעשי בתעשייה, תשתית מעבדתית וסביבה עיסקית תומכת ומאורגנת (אפקה יישומים בע"מ). הובילו להקמת והפעלת מרכזי ידע המשרתים מאז 2010 את התעשייה, חברות הזנק, משרדי ממשלה ועיריות, וחברות ברחבי העולם בתחומים הבאים

     מרכזי מחקר: