גב' אילנה בלובשטיין

סגל ההוראה  • מכינה פיזיקה
  • פיזיקה מכניקה
  • פיזיקה חשמל ומגנטיות
  • מעבדת פיזיקה מכניקה
  • מעבדת פיזיקה חשמל