מר זהר דביר

סגל ההוראה
  • מעבדת חשמל
  • מעבדת מעגלים אנאלוגים
  • מעבדת חשמל ואלקטרוניקה