מר ארנון ברקת

סגל ההוראה


  • מבוא למדעי המחשב
  • תכנות מונחה עצמים
  • תיכון מונחה עצמים
  • תכנון ברשת NET
  • מבוא לתכנות ג'אבה