ד"ר שרית יניב

סגל ההוראה  • יישומי מחשב בהנדסה MATLAB לתוכנה 
  • יישומי מחשב בהנדסה MATLAB
  • מעבדה לזרימה ומדידות