ד"ר תפארת סעדון

סגל ההוראה

רקע אקדמי

ד"ר למתמטיקה
הוראה

אלגברה לינארית,
חדו"א 1+2
פונקציות מרוכבות
מד"ר
מד"ח
מתמטיקה בדידה
אנליזה נומרית
לוגיקה
פונקציות הרמוניות