ד"ר לאה גולדין

סגל ההוראה






  • הנדסת דרישות
  • הבטחת איכות תוכנה