ד"ר לאה גולדין

סגל ההוראה


  • הנדסת דרישות
  • הבטחת איכות תוכנה