ד"ר לאה גולדין

סגל ההוראה

  • הנדסת דרישות
  • הבטחת איכות תוכנה