ד"ר אבירם מילין

סגל ההוראה

  • כימיה להנדסה רפואית
  • ביוכימיה ב
  • ביולוגיה של תא
  • פיזיולוגיה ובקרת מערכות בגוף האדם
  • מבוא להנדסת תאם ורקמות