ד"ר תמר מרגלית

ד"ר תמר מרגלית

נושאים נבחרים בסטטיסטיקה ואופטימיזציה
מבוא להסתברות