ד"ר שמעון זילברשלג

ד"ר שמעון זילברשלג

סוגיות אתיות במערכות מידע
כלכלת מערכות מידע
חדשנות בפיתוח שירות ומוצרים
ניהול פרויקטים ומערכת