גב' שיר סברוני

גב' שיר סברוני

מתמטיקה - מכינה בדרך הנדסה
מתמטיקה 1 - מכינה בדרך הנדסה