מר שחר גולומב

מר שחר גולומב

חשבונאות ותמחיר
כלכלה הנדסית
שוק ההון - יישומים טכנולוגיים